• 1
  • 1
  • 1

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME

Napisao/la Lada. Objavljeno u kategoriji Natječaji

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

Zagrebačka 2a, Osijek

KLASA:112-07/17-02/45

URBROJ:2158-56/17-02

U Osijeku, 13.11.2017.

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

ZA RADNO MJESTO

ODGAJATELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 30. listopada 2017. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek za radno mjesto odgajatelj/ica

- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

da je na radno mjesto odgajatelja/ice primljena Tanja Botić iz Osijeka, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Natječajnu dokumentaciju prijavljeni kandidati mogu preuzeti u tajništvu učeničkog doma.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                                             Ravnateljica

                                                                                                                       Nataša Šimić, prof.

 

Završetak upisa u dom

Napisao/la Marin. Objavljeno u kategoriji Natječaji

Obavijest! Upisi u dom su završeni te su popunjena sva slobodna mjesta. Jesenskog upisnog roka neće biti.

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

Napisao/la Marin. Objavljeno u kategoriji Natječaji

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek upisuje novih 31 učenika (19 M i 12 Ž)

Prijavi na natječaj za prijem u dom učenici prilažu:
1.) prijavnica (dobije se u domu),
2.) preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3.) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
4.) ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2017./2018. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_06_57_1273.html 

LJETNI UPISNI ROK
PRIJAVE za upis – 12. 07.2017. od 8.00 – 16.00 sati

OBJAVA konačnih ljestvica poretka -12.07.2017. (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)

UPISI 13.07.2017. od 8.00 – 16.00 sati

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – 14.7.2017.

Za upis učenika u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školi ili mjestu koje je zauzeo na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja.

Attachments:
FileFile size
Download this file (natječaj za prijem u dom.pdf)natječaj za prijem u dom.pdf130 kB
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3