Domski odbor


Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 1. 12. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
 • Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025. godine
 • Zamolba za umanjenje mjesečne naknade za mjesec listopad 2022. godine za učenicu__________.

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 12. 10. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje Financijskog plana za 2023.- 2025. godine
 • Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025. godine
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu 2023.- 2025. godine
 • Zamolba za umanjenje mjesečne naknade za mjesec rujan 2022. godine za učenicu_______.

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 27. 9. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 14. 7. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2022. godine
 • Obrazloženje polugodišnjih izvještaja o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23. 5. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Osvajanje I. Rebalansa financijskog plana za 2022. godinu
 • Odluka o prethodnoj suglasnost za popunjavanje radnog mjesta na temelju natječaja na neodređeno vrijeme na radno mjesto kuhar/ica
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 31. 12. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022.-2024. godinu
 • Odluka o Obrazloženju Financijskog plana za 2022. -2024. godinu
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu od 2022.-2024. godine
 • Odluka o usvajanju konačnog rebalansa Financijskog plana za 021. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 7. 12. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Suglasnost Domskog odbora o izvanrednom otkazu ugovora o radu kuharu
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 25.10.2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022.-2024. godinu
 • Odluka o usvajanju prijedloga Obrazloženja Financijskog plana za 2022. -2024. godinu
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu od 2022.-21024. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 22. 9. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za Školsku godinu 2021./2022.
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane 16. 4. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu
 • Odluka za umanjenje cijene smještaja i prehrane za učenike koji imaju online nastavu
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto odgajatelja/ice
 • Odluka o donošenju Pravila o upravljanju dokumentiranom i arhivskim gradivom
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa konstituirajuće sjednice Domskog odbora održane 29. 3. 2021. godine

 • Izvješće o imenovanim članovima Domskog odbora
 • Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto kuhar/ica
 • Odluka o donošenju pravilnika o načinu i postupanju testiranja radnika na alkohol i druga sredstva ovisnosti
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 8.2.2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o donošenju financijskih izvještaja za 2020. godinu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
 • Odluka za umanjenje cijene smještaja i prehrane za učenike koji imaju online nastavu
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 31.12.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o Izmjeni namjene stvarnih troškove u Financijskom planu 2019. godine
 • Odluka o izmjeni

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 19.11.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2020. g.
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. – 2023. g.
 • Odluka o usvajanju Obrazloženja Financijskog plana za 2021. – 2023. g.
 • Donošenje odluke na prigovor roditelja na izrečenu pedagošku mjeru učeniku
 • Informacije o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23.9.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o imenovanom članu Domskog odbora iz reda roditelja
 • Odluka o usvojenom Godišnjem planu i programu rada Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Obavijest o aktualnim događanjima u domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 24. lipnja 2020. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23. lipnja 2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Donošenje odluke o utvrđivanju liste kandidata temeljem objavljenog natječaja za ravnatelja/icu Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Domskog odbora
 • Razno
 • Preuzmi zapisnik
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 4. lipnja 2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Informacije vezane za natječajni postupak za ravnatelja/icu
 • Razno
 • Preuzmi zapisnik

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 15. svibnja 2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o utvrđivanju liste kandidata temeljem objavljenog natječaja za ravnatelja/ice Učeničkog doma “Hrvatskoga Radiše” Osijek
 • Preuzmi odluku
 

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 24. ožujka 2020.

 • Utvrđen broj prijavljenih kandidata na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma “Hrvatskoga radiše” Osijek – 1 kandidat
 • Odluka o obustavi provedbe postupka za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Preuzmi odluku
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 10. ožujka 2020.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa Marina Sablje, prof. na neodređeno vrijeme temeljem natječaja za radno mjesto odgajateljice
 • Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Informacije o aktualnim događajima u Domu
 • Preuzmi odluku

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 4. studenog 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020.-2022- godine
 • Odluka o usvajanju Obrazloženja financijskog plana za 2020.-2022- godine
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem natječaja za radno mjesto odgajatelj
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme temeljem natječaja za radno mjesto kuhara
 • Informacije o aktualnim događanjima
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 29. listopada 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o izvanrednom otkazu ugovora o radu odgajatelju Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 30. rujna 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o imenovanom članu Domskog odbora iz reda odgajatelja i stručnih suradnika
 • Odluka o usvajanju statuta Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Doma za Školsku godinu 2019./2020.
 • Informacije o aktualnim događanjima
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 10. svibnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto odgajatelja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 18. ožujka 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto odgajatelja
 • Suglasnost za prijavu projektnog prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 12. veljače 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje Financijskog izvješća za 2018. godinu
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto noćnog pazitelja
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto pralja-švelja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 31. siječnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Prijedloga Statuta Učeničkog doma “Hrvatskoga radiše” Osijek
 • Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 9. siječnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Informacije o članu Domskog odbora iz reda radnika
 • Odluka o neizboru kandidata/kinje po natječaju za izbor radnika na radno mjesto odgajatelj/ica
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.