Domski odbor


Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 10. svibnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto odgajatelja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 18. ožujka 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto odgajatelja
 • Suglasnost za prijavu projektnog prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 12. veljače 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje Financijskog izvješća za 2018. godinu
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto noćnog pazitelja
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme na temelju natječaja za radno mjesto pralja-švelja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 31. siječnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Prijedloga Statuta Učeničkog doma “Hrvatskoga radiše” Osijek
 • Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 9. siječnja 2019.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Informacije o članu Domskog odbora iz reda radnika
 • Odluka o neizboru kandidata/kinje po natječaju za izbor radnika na radno mjesto odgajatelj/ica
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 27 rujna 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvjanju Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018/2019.
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • Usvajanje Pravilnika o videonadzoru
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 16. studenog 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu
 • Odluka o svajanju Financijskog plana za 2019.-2021. godine
 • Usvajanje Obrazloženja Financijskog plana za 2019.-2021. godine
 • Odluka o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme temeljem natječaja za radno mjesto medicinske sestre
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu
 

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. studenog 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvojeno je financijsko izvješće za 2017. godinu
 • Odluka za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana na radna mjesta spremačice i ekonoma
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 27. travnja 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odbijen prijedlog ravnateljice za popujavanje radnog mjesta spremač/ice
 • Odluka o zasnivanju radnog odnosa do 60 dana na radno mjesto odgajatelj/ice
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. studenog 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvojen je Financijski plan za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. godinu i 2020. godinu
 • Usvojeno je Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2018.- 2020. godine
 • Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na temelju natječaja na radno mjesto odgajatelja
 • Odluka o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. rujna 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Izvješće o razrješenju starih i novoizabranim članovima Domskog odbora
 • Verificiranje manadata članova Domskog odbora iz reda radnika i reda roditelja
 • Donesena Odluka o izboru zamjenika predsjednice Domskog odbora
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana za dvije odgajateljice, pralju švelju i kuharice
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.

Poziv na sjednicu Domskog odbora

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 3. svibnja 2017. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 14. veljače 2017. godine

Poziv na sjednicu Domskog odbora

Poziv na sjednicu Domskog odbora

 • PozivPozivate se dana 8. prosinca 2016. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u Učenički dom «Hrvatskoga radiše» Osijek, Zagrebačka 2a na sjednicu Domskog odbora
 • Poziv

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 26. listopada 2016.

Zaključak sa sjednice Domskog odbora 29.09.2016.

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 27 rujna 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvjanju Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018/2019.
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • Usvajanje Pravilnika o videonadzoru
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 16. studenog 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu
 • Odluka o svajanju Financijskog plana za 2019.-2021. godine
 • Usvajanje Obrazloženja Financijskog plana za 2019.-2021. godine
 • Odluka o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme temeljem natječaja za radno mjesto medicinske sestre
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu
 

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. studenog 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvojeno je financijsko izvješće za 2017. godinu
 • Odluka za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana na radna mjesta spremačice i ekonoma
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 27. travnja 2018.

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odbijen prijedlog ravnateljice za popujavanje radnog mjesta spremač/ice
 • Odluka o zasnivanju radnog odnosa do 60 dana na radno mjesto odgajatelj/ice
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. studenog 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvojen je Financijski plan za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. godinu i 2020. godinu
 • Usvojeno je Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2018.- 2020. godine
 • Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na temelju natječaja na radno mjesto odgajatelja
 • Odluka o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 13. rujna 2017. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Izvješće o razrješenju starih i novoizabranim članovima Domskog odbora
 • Verificiranje manadata članova Domskog odbora iz reda radnika i reda roditelja
 • Donesena Odluka o izboru zamjenika predsjednice Domskog odbora
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana za dvije odgajateljice, pralju švelju i kuharice
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu.

Poziv na sjednicu Domskog odbora

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 3. svibnja 2017. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane dana 14. veljače 2017. godine

Poziv na sjednicu Domskog odbora

Poziv na sjednicu Domskog odbora

 • PozivPozivate se dana 8. prosinca 2016. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u Učenički dom «Hrvatskoga radiše» Osijek, Zagrebačka 2a na sjednicu Domskog odbora
 • Poziv

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane dana 26. listopada 2016.

Zaključak sa sjednice Domskog odbora 29.09.2016.