„10 minuta za sebe“

„10 minuta za sebe“ interaktivno predavanje koje smo pripremili u srijedu, 22.siječnja 2020. u 20 sati, samo za djevojke našeg doma. Cilj nam je bio povećati svijest o važnosti samopregleda dojke kod djevojaka zbog povećane učestalosti pojave raka dojke kod žena. Svaka djevojka je uz vodstvo predavačice vms., Sanje Višević, prof. Medicinske škole Osijek, imala priliku opipati na medicinskoj lutki kako izgleda i kako prepoznati početak zloćudne bolesti.