Koji faks odabrati?

Virtualni sajam fakulteta

Tijekom veljače i ožujka ove godine u našem domu provedeno je istraživanje kojim je cilj ispitati koji su fakulteti među prva tri odabira naših maturanata te koliko su upoznati s onime što je potrebno za upis na željeni fakultet te njegovim ustrojem i sadržajem.

Ciljana skupina bili su maturanti našeg doma koji upisuju fakultet, njih 24 ( od ukupno 27). Kao instrument za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik. Pitanja u anketnom upitniku bila su otvorenog tipa, a odnosila su se na prikupljanje podataka o tome koji su fakulteti među prva tri izbora, koliko vremena tjedno provode u pripremama za studij, motivima izbora te poznaju li trenutnu situaciju na tržištu rada itd.

Anketiranjem je ispitano 24 maturanta. Prema prikupljenim podacima, učinjena je statistička obrada (grafički prikaz) podataka, a zatim interpretacija dobivenih rezultata. Saznali smo koja zanimanja su najpoželjnija među našim maturantima. Budući da je uzorak ispitanika vrlo mali uzelo se u obzir prvih pet odabira za koje je pokazalo interes najveći broj ispitanika.

Sljedeći korak bio je organizacija sastanaka putem ZOOM-a s maturantima i gostima govornicima, predstavnicima prvih pet najtraženijih zanimanja. Gosti koji su pozivani na sudjelovanje u razgovoru završili su nedavno određeni fakultet za koji su maturanti pokazali interes (među prva tri odabira), rade u struci te smo smatrali da su kompetentni za davanje informacija iz prve ruke.

Rezultate evaluacije pogledajete na poveznici.

Sudjelovali su predstavnici sljedećih fakulteta:

1. Građevinski fakultet – Luka Kraljević, mag. ing. aedif.
2. Medicinski fakultet – Ivan Matoković, dr.med.
3. FERIT – Marija Matasović, dipl. ing. el.
4. Arhitektura – Marija Krajnović, mag. ing. arch.
5. Ekonomija – Valentina Ćavar, mag. oec.
6. Psihologija – Marija Maloča, mag. psih.
7. Kineziologija – Davor Bogdanović, prof. kineziologije

Maturanti su se složili da im je ovakav način dobivanja informacija o željenom fakultetu pomagao u utvrđivanju oko konačne odluke u izboru zanimanja, da su dobili korisne informacije vezane za studij koje ne bi mogli drugdje pronaći. Zadovoljni su jer im je skrenuta pažnja na što posebno obratiti pozornost kod pisanja ispita Državne mature te jer su čuli kakvo je trenutno stanje na tržištu rada u željenom zanimanju te mogućnostima zapošljavanja.

Evaluacijski upitnik ponuđen je svim sudionicima. Povratnim informacijama vrlo smo zadovoljni budući da su ispitanici odgovorili kako su vrlo zadovoljni ovakvim načinom dobivanja informacija o željenom studiju, većina ih je mišljenja da ih je razgovor sa gostom samo utvrdio u odluci kod odabira fakulteta te smatraju projekt korisnim, preporučujući ga i budućim maturantima.

Projekt osmislili i proveli odgajatelji
Tanja Botić, prof. i Davor Bogdanović, prof.