„KUD SE KOJE SMEĆE MEĆE?“

Dana 3. listopada 2019. godine održano je interaktivno predavanje na temu razvrstavanja otpada u našem domu. Profesorica Božica Krajnović održala je predavanje i prezentaciju „Kud se koje smeće meće;“ s ciljem osvješćivanja učenika o odvajanju otpada. Učenicima prvih razreda je prezentirano pravilno odvajanje otpada od smeća. Naučili su koji su spremnici namijenjeni za koju
vrstu otpada te zašto je nužno raditi na usvajanju ove navike kod kuće i u učeničkom domu.

Odgajateljica:
Božica Krajnović,prof.