OBAVIJEST ZA MATURANTE!

Dom se otvara u nedjelju, 7. lipnja 2020.g. u 18 sati za učenike koji dolaze u dom radi polaganja Državne mature. Svi učenici trebaju zadovoljiti propisane mjere civilne zaštite. Učenici ulaze jedan po jedan, bez pratnje. Po ulasku u dom, svakom učeniku će se izmjeriti i zabilježiti tjelesna temperatura koja ne smije biti viša od 37,2. Obavezna je dezinfekcija ruku pri svakom ulasku u zgradu doma.