PREDAVANJE ZA UČENIKE O ZAŠTITI SPOLNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Dana 7. studenog 2019. u okviru Posebnog zdravstvenog programa održano je
interaktivno predavanje na temu: „Zaštita spolnog i reproduktivnog zdravllja“. Predavanje su održale studentice Medicinskog fakulteta Julijana Kizivat i Ines Jakšić uoči Svjetskog dana borbe protiv HIV-a (AIDS-a). Cilj ovog predavanja je micanje stigme sa zaraženih osoba , poticanje na spolno odgovorno ponašanje kao prevenciju za spolno prenosive bolesti i upoznavanje s drugim rizičnim ponašanjima (zaražene igle, dijeljenje donjeg rublja ili ručnika,…) koje dovode do različitih oboljenja (hepatitis C, AIDS, silfilis,…). Tijekom predavanja skrenuta je poszornost na važnost HPV cjepiva i kod muške i kod ženske populacije koje još u našoj državi nije u sklopu obaveznog cijepljenja.

Učenicima je skrenuta pozornost na važnost odgovornog ponašanja prema sebi i svom zdravlju, a ujedno time i prema drugima.