ŠUTNJA JE NAJGLASNIJI VRISAK

PROJEKT: ŠUTNJA JE NAJGLASNIJI VRISAK

Projekt Šutnja je najglasniji vrisak se u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek proveo kroz tri radionice za učenike (svaka u trajanju od 3 školska sata) i jednu za odgajatelje (u trajanju od 2 školska sata) u suradnji sa Centrom za integralne studije Spajalica, psihologom Damirom Marinićem te Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Radionice su bile interaktivne u kojima su sudionici usvojili temeljne koncepte emocionalne i socijalne otpornosti na izazove današnjice. Strah od pandemije te zdravstvenih i ekonomskih posljedica koje je uzrokovala, strah i neizvjesnost zbog ratnih događanja u našoj blizini, kriza morala u društvu, neizvjesnost zbog ekonomske krize izazivaju pesimizam i strah od budućnosti.

Usvajanjem vještina adekvatnog suočavanja sa stresom izazvanim uvjetima i trenutku u kojem živimo, prihvaćanjem situacije i razvijanjem životnog optimizma i vještine održavanja i osnaživanja pozitivnih društvenih veza olakšat će nam proživljavanje i prihvaćanje problema i strahova s kojima se suočavamo i s kojima živimo.

Cilj projekta bio je razvoj socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima odrastanja u okruženju u kojem žive te ih pripremiti za situacije u kojima će donositi zdrave odluke za održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Aktivnosti ovog projekta su sastavni dio preventivnog i zdravstvenog programa u Godišnjem planu i programu Učeničkog doma “Hrvatskoga radiše” Osijek kojeg planiramo i dalje provoditi zbog sve većih izazova koji su se pojavili ili nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Učenici su bili oduševljeni radionicama i izrazili su želju za sudjelovanjem u sličnim aktivnostima. Iz radionice u radionicu broj učenika koji su sudjelovali je bio u porastu što dokazuje njihov sve veći interes za ovaj Projekt i aktivnosti.