Natječaji


18. 01. 2019.

Natječaj za popunu radnog mjesta pralja/švelja

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., […]
17. 01. 2019.

Natječaj za radno mjesto noćnog pazitelja/ice

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., […]
09. 01. 2019.

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto odgajatelj/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK Zagrebačka 2 a, Osijek KLASA: 000-06/19-01/2-1 URBROJ: 2158-56/19-01 Osijek, 9.1.2019. Na temelju članka 114. i 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju […]
14. 12. 2018.

Natječaj za odgajatelja/icu

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK KLASA:112-01/18-01/22 URBOJ:2158-56/18-01   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( […]
16. 11. 2018.

Natječaj za medicinsku sestru i obavijest

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK Zagrebačka 2a, Osijek KLASA:112-01/18-02/ URBROJ:2158-56/18-02   U Osijeku, 16.11.2018. OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO  MEDICINSKA SESTRA     Nakon završenog […]
28. 06. 2018.

Upisi

Prijam učenika u Dom učenika za školsku godinu 2018./2019.
27. 04. 2018.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremač/ica

Obavještavamo Vas da, po raspisanom natječaju objavljenom 17.4.2018. godine  na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i  mrežnim stranica Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek za popunjavanje  radnog […]
18. 04. 2018.

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) […]
12. 02. 2018.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – odgajatelj

12. 02. 2018.

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

12. 02. 2018.

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto odgajatelja/ica na određeno vrijeme.