Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

UČENIČKI DOM «HRVATSKOGA RADIŠE» OSIJEK

OSIJEK, ZAGREBAČKA 2A

www.hrvatski-radisa.hr

e-mail: ucenicki-dom-hr@os.t-com.hr

Tel 031/ 215-653 Fax. 208-343

KLASA: 003-06/20-01/9

URBROJ: 2158-56/20-01

4. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 38. Statuta  Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek Domski odbor na sjednici 4. lipnja 2020. godine donijelo je:

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

I.

Domski odbor Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek donosi Odluku o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen dana 13. ožujka 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 28/2020 i na mrežnoj stranici Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

 

II.

Stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju ravnateljice učeničkog doma, KLASA: 003-06/20-01/4,

URBROJ: 2158-56/20-01-5 od  22.5.2020. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

 

 

Predsjednica Domskog odbora

Božica Krajnović, prof.