Poziv na pisano testiranje za radno mjesto kuhar/ica

UČENIČKI  DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA: 112-02/24-01/05

URBOJ: 2158-56/01-24-4

Osijek, 11. 4. 2024.

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

KUHAR/ICA

na poslovima kuhar-slastičar 2

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto kuhar/ica.

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli potpune prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme  da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u utorak, 16. travnja 2024. u 9.00 sati.

 

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

  1. „Kuharstvo 1“, Josip Žuvela, udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole
  2. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br.71/14., 118/14., 94/18., 96/18.)
  3. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10. 114/22.)
  4. „Vodič dobre higijenske prakse“, Izdanje I, Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, veljača 2009.

na poveznici: https://www.hok.hr/cehovi/haccp_ugostiteljstvo

  1. Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMU koji se nalazi na linku

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/04/Obrazovni-materijali-OSNOVNI-PROGRAM.pdf

 

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i predali su potpunu dokumentaciju i to prema abecednom redu:

 

1 BLAŽEVIĆ, DORA
2 ĆUKUŠIĆ, MARINA
3 DALIĆ, PAULA
4 ŠIMIĆ, TATJANA

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.