Poziv na testiranje – odgajatelj/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/19-01/9

URBOJ:2158-56/19-01/2

Osijek, 25.2.2019.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

 ODGAJATELJ/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u ponedjeljak, 4. 3. 2019. godine u 9.00 sati.

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)
  2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja  (NN 63/08 i 90/10)
  3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

 

Literatura:

 

  1. Vukasović, Ante

Pedagogija, Zagreb, HKZ „MI“ 2001.

Poglavlje : Odgoj u domovima

 

  1. Rosić, Vladimir,

Domski odgoj, Rijeka: Graftrade 2001

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

1 ALFIREVIĆ GORANA
2 BIKIĆ JELENA
3 BOČEK MAJA
4 BOTIĆ TANJA
5 BUREK BILOKAPIĆ KAROLINA
6 ČIČAK HELENA
7 ČIČAK JULIJA
8 ĆOSIĆ KATARINA
9 ĐERĐ-DUNĐEROVIĆ IVANA
10 DRAGIĆ ANA
11 DUJMOVIĆ IVANA
12 FERNBACH TOMISLAV
13 HAM EMANUELA
14 HORAK DANIJELA
15 HORVAT MATEJA
16 HRUŠKA IZABELA
17 KARDAŠ SANJA
18 KASAČ SANJA
19 KNEŽEVIĆ MIRJANA
20 KNEŽEVIĆ NENAD
21 KOLARIK FERIĆ IVONA
22 KRULJAC SLUNJSKI BARBARA
23 LAZAR TAMARA
24 LETICA VEDRAN
25 LOVKOVIĆ JELENA
26 LUKIĆ ANA
27 MANDIĆ KATARINA
28 MILIČIĆ MIRTA
29 MUDRINIĆ IVA
30 NELOVIĆ KSENIJA
31 NEMET-BORIĆ BILJANA
32 PATRČEVIĆ KATARINA
33 PETANJAK ŠKILJIĆ KATARINA
34 SABLJO MARIN
35 STOŠIĆ ANA- MARIJA
36 VRBANIĆ ANITA
37 VUČKOVSKI DALIBOR