Poziv na testiranje za radno mjesto odgajatelj/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/21-01/7

URBOJ:2158-56/21-01/3

Osijek, 1 .4. 2021. godineuuu

 POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

 ODGAJATELJ/ICA

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete, te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme raspisan od 18. 3. 2021. do 26. 3. 2021. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u četvrtak, 8. 4. 2021.  godine u 9.00 sati.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19., 64/20.)
  2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja                 (NN 63/08. i 90/10.)
  3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18.)
  4. Hrvatić, N. (2002), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka
  5. Rosić, V. (2007), Domska pedagogija, Naklada, Zadar
  6. Vukasović, A. (2001), Pedagogija, (Poglavlje VI- Odgoj u domovima), HKZ “MI”, Zagreb

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

r.b. Prezime i ime
1 BARIČEVIĆ, DINA
2 BUTRAKOVIĆ, IVA
3 CERIN, ANITA
4 ČIČAK, JULIJA
5 CVIJANOVIĆ, TEA
6 DENŠA, MONIKA
7 DUJMOVIĆ, IVAN
8 EŠKUTIĆ, DOROTEJA
9 FARKAŠ, IVANA
10 HIL, ANA
11 JERKOVIĆ, IGOR
12 KALAUZ, BARBARA
13 KAROLI, ANDREA
14 KIMER, KARLO
15 KNEŽEVIĆ, MIRJANA
16 KOKORIĆ, MIHAELA
17 KOLARIK FERIĆ, IVONA
18 KURBALIJA, ANJA
19 LACKOVIĆ, FRANJO
20 LOVAK SKELEDŽIJA, JUSTINA
21 LUKAČEVIĆ, NIKOLINA
22 MAJER, TAMARA
23 MANDIĆ, KATARINA
24 MAZUR, TAMARA
25 MEDIĆ, ANA
26 MIŠURA, DANIJEL
27 MITROVIĆ, SARA
28 NOVINC, KREŠIMIR
29 PAIĆ, ANA-MARIJA
30 PRŠA, SARA
31 RAŠIĆ, MARIJA
32 ŠKARIĆ, IVANA
33 STANIĆ, BOJANA
34 STOŠIĆ, ANA-MARIJA
35 TIMKO, HELENA
36 VEKIĆ, RUŽA
37 VIDAKOVIĆ, LEA
38 VIDUKA, DIANA
39 VINKOVIĆ, DAVOR
40 VINKOVIĆ, KRISTINA