Poziv na testiranje za radno mjesto odgajatelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Poziv na testiranje za radno mjesto odgajatelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/19-01/15

URBOJ:2158-56/19-01/3

Osijek, 23.4.2019.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

 ODGAJATELJ/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme od 5.4.2019. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u ponedjeljak, 29. 4. 2019. godine u 13.00 sati.

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)
  2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja  (NN 63/08 i 90/10)
  3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

 

Literatura:

 

  1. Vukasović, Ante

Pedagogija, Zagreb, HKZ „MI“ 2001.

Poglavlje: Odgoj u domovima

 

  1. Rosić, Vladimir,

Domski odgoj, Rijeka: Graftrade 2001

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

1 TANJA BOTIĆ
2 MARIJA BENIĆ
3 DOROTEJA EŠKUTIĆ
4 IVANA LILIJAN
5 KATARINA MILIĆEVIĆ
6 MARIN SABLJO