Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.
Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek upisuje novih 31 učenika (19 M i 12 Ž)
Prijavi na natječaj za prijem u dom učenici prilažu:
1.) prijavnica (dobije se u domu),
2.) preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3.) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
4.) ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2017./2018.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_06_57_1273.html
LJETNI UPISNI ROK
PRIJAVE za upis – 12. 07.2017. od 8.00 – 16.00 sati
OBJAVA konačnih ljestvica poretka -12.07.2017. (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)
UPISI 13.07.2017. od 8.00 – 16.00 sati
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – 14.7.2017.
Za upis učenika u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školi ili mjestu koje je zauzeo na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja.