Domski odbor


Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 8. oižujka 2024. godine godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za sklapanje novih ugovora o radu i aneksa ugovora o radu za sve zaposlenika Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 20. veljače 2024. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme spremačice, zamjena za bolovanje
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 29. siječnja 2024. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvojen zapisnik s sjednice Domskog odbora od 27. 10. 2023.
 • Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja od 1. 1. 2023. -31.12.2023.
 • Odluka o usvajanju Bilješki uz financijska izvješća
 • Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2023. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 13. prosinca 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme spremačice, zamjena za bolovanje
 • Obrazloženje izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 30. listopada 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju II. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu
 • Obrazloženje izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 19. listopada 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme kuhara/ice
 • Informacije o aktualnim događanjima u Domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 10. listopada 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Odluka o usvajanju Obrazloženja Financijskog plana za 2024. – 2026. godinu
 • Odluka o usvajanju Akta o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina 2024. – 2026. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 5. listopada 2023. godine

 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za Školsku godinu 2023/2024
 • Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme voditelja/ice računovodstva
 • Informacije o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 25. svibnja 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
 • Suglasnost za umanjenje iznosa mjesečne naknade za mjesec lipanja zbog odsutnosti učenika iz zdravstvenih razloga

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 18. travnja 2023. godine godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju I. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu
 • Obrazloženja izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 27. veljače 2023. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja za 2022. godinu
 • Odluka o raspodejeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
 • Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
 • Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 1. 12. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
 • Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025. godine
 • Zamolba za umanjenje mjesečne naknade za mjesec listopad 2022. godine za učenicu__________.

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 12. 10. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje Financijskog plana za 2023.- 2025. godine
 • Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025. godine
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu 2023.- 2025. godine
 • Zamolba za umanjenje mjesečne naknade za mjesec rujan 2022. godine za učenicu_______.

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 27. 9. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 14. 7. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2022. godine
 • Obrazloženje polugodišnjih izvještaja o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23. 5. 2022. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Osvajanje I. Rebalansa financijskog plana za 2022. godinu
 • Odluka o prethodnoj suglasnost za popunjavanje radnog mjesta na temelju natječaja na neodređeno vrijeme na radno mjesto kuhar/ica
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 31. 12. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022.-2024. godinu
 • Odluka o Obrazloženju Financijskog plana za 2022. -2024. godinu
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu od 2022.-2024. godine
 • Odluka o usvajanju konačnog rebalansa Financijskog plana za 021. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 7. 12. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Suglasnost Domskog odbora o izvanrednom otkazu ugovora o radu kuharu
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa elektronske sjednice Domskog odbora održane 25.10.2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022.-2024. godinu
 • Odluka o usvajanju prijedloga Obrazloženja Financijskog plana za 2022. -2024. godinu
 • Odluka o sukcesivnom trošenju viška iz prethodnih godina u periodu od 2022.-21024. godinu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 22. 9. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za Školsku godinu 2021./2022.
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice domskog odbora održane 16. 4. 2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu
 • Odluka za umanjenje cijene smještaja i prehrane za učenike koji imaju online nastavu
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto odgajatelja/ice
 • Odluka o donošenju Pravila o upravljanju dokumentiranom i arhivskim gradivom
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa konstituirajuće sjednice Domskog odbora održane 29. 3. 2021. godine

 • Izvješće o imenovanim članovima Domskog odbora
 • Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto kuhar/ica
 • Odluka o donošenju pravilnika o načinu i postupanju testiranja radnika na alkohol i druga sredstva ovisnosti
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 8.2.2021. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o donošenju financijskih izvještaja za 2020. godinu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
 • Odluka za umanjenje cijene smještaja i prehrane za učenike koji imaju online nastavu
 • Obavijest o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 31.12.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o Izmjeni namjene stvarnih troškove u Financijskom planu 2019. godine
 • Odluka o izmjeni

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 19.11.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Odluka o usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2020. g.
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. – 2023. g.
 • Odluka o usvajanju Obrazloženja Financijskog plana za 2021. – 2023. g.
 • Donošenje odluke na prigovor roditelja na izrečenu pedagošku mjeru učeniku
 • Informacije o aktualnim događajima

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23.9.2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Obavijest o imenovanom članu Domskog odbora iz reda roditelja
 • Odluka o usvojenom Godišnjem planu i programu rada Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek za školsku godinu 2020./2021.
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Obavijest o aktualnim događanjima u domu

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 24. lipnja 2020. godine

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 23. lipnja 2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Donošenje odluke o utvrđivanju liste kandidata temeljem objavljenog natječaja za ravnatelja/icu Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek
 • Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Domskog odbora
 • Razno
 • Preuzmi zapisnik
 

Zaključak sa sjednice Domskog odbora održane 4. lipnja 2020. godine

 • Usvojen zapisnik s prošle sjednice Domskog odbora
 • Informacije vezane za natječajni postupak za ravnatelja/icu
 • Razno
 • Preuzmi zapisnik