NUTRICIONISTIČKO PREDAVANJE U DOMU

U sklopu projekta „Rano otkrivanje dijabetesa“ ugostili smo nutricionisticu Ivanu Sović. Učenici su interaktivno sudjelovali na predavanju gdje su mogli postaviti pitanje što ih zanima vezano uz prehranu i otkriti kako prehrana i stli života utječu na njihovu svakodnevnicu te izmjeriti sastav tijela i dobiti interpretaciju razultata. Na predavanju su sudjelovala 22 učenika, medicinska sestra Ana Karas te profesorice Božica Krajnović i Tihana Mađer Jakovac.