ODABIR NAJBOLJEG VJEŽBAČA

Vježbanje je jedan dio prevencije borbe protiv dijabetesa te smo u sklopu projekta obilježili Dan zdravlja nagrađivanjem najboljeg vježbača, odnosno učenike koji najčešće koriste domsku teretanu. Učenici najbolji vježbači su:
Marko Filaković, Luka Haršanji i Gabriel Zečević – Tadić. Aktivnost je provela i nagradila učenike medicinska sestra Ana Karas.