ODBACI ETIKETE!

Zimska škola za odgajatelje:

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo

Naši odgajatelji su sudjelovali na Zimskoj školi za odgajatelje na temu: Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo. Predavači su bili dr. sc. Berto Šalaj, Ksenija Matuš, prof., Nikola Protrka, dipl. krim., Jadranka Bizjak Igrec, dipl. ped., Josipa Galić, prof., mentori, savjetnici i voditelji pedagoških radionica: odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni voditelji.
Naše odgajateljice Božica Krajnović, prof. i Maja Boček, prof. održale su pedagošku radionicu pod nazivom „Odbaci etikete“. Učenički domovi su mjesta u kojima borave i žive djeca koja pohađaju srednju školu izvan mjesta stanovanja. Polazeći od činjenice kako je svako dijete jedinstvena, cjelovita i neponovljiva osoba potrebno je integrirati različitost i kulturu tolerancije na svakodnevnoj razini u učeničkim domovima.

 Kućnim redom, etičkim kodeksom i preventivnim programima definira se jasna politika Doma u vidu preciznih smjernica o prihvatljivim i neprihvatljivim oblicima ponašanja. Poseban naglasak pridajemo pedagoškim radionicama i predavanjima na temu stereotipa, predrasuda i diskriminacije radi sprječavanja negativnih posljedica koje diskriminacijsko djelovanje može izazvati: potištenost, anksioznost, depresiju, bježanje iz škole ili doma, nasilje… Kroz radionicu „Odbaci etikete!“ nastojimo učenicima objasniti koliko je lako iz običnog stereotipa (kognitivne komponente) stvoriti predrasudu (afektivnu komponentu) te kako sve može kulminirati diskriminacijom (ponašajnom komponentom).

Odgajatelj bi se trebao odnositi prema svim učenicima s potpunim poštovanjem i isto zahtjevati od njih. U takvom je okruženju moguće odgojno djelovanje usmjereno na sprječavanje svih oblika predrasuda i diskriminacije. Kako suzbiti predrasude i diskriminaciju? Potrebno je osvijestiti učenike na njihovo postojanje i to u svakodnevnim situacijama koliko god bile suptilne ili prikrivene. Učenici ih trebaju razumjeti i shvatiti njihovu štetnost te razviti empatiju prema osobama koje su meta istih. U konačnici, cilj nam je stvoriti okolinu bez diskriminacije te nastojimo razvijati toleranciju i poticati
međusobnu suradnju onih koji borave i rade u učeničkom domu i izvan njega.