Pripreme za Državnu maturu iz hrvatskog jezika

Pripreme za Državnu maturu iz hrvatskog jezika

Pripreme za Državnu maturu iz hrvatskog jezika održavaju se od studenog 2017. g.

Svaki ponedjeljak u 20 sati u prostorijama Doma maturanti imaju mogućnost učenja i ponavljanja za Državnu maturu. Radi se prema katalogu pitanja za Državnu maturu iz hrvatskog jezika (A razina) koje propisao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Odgajateljica: Tanja Botić, mag. educ. philol. croat. et. mag paed.