Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto odgajatelja/ica na određeno vrijeme.

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto odgajatelja/ica na određeno vrijeme.

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK
Zagrebačka 2a, Osijek
KLASA: 112-07/17-02/45
URBROJ: 2158-56/17-02
U Osijeku, 13.11.2017.
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA
ZA RADNO MJESTO
ODGAJATELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME
Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 30. listopada 2017. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek za radno mjesto odgajatelj/ica
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme
da je na radno mjesto odgajatelja/ice primljena Tanja Botić iz Osijeka, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije.
Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.
Natječajnu dokumentaciju prijavljeni kandidati mogu preuzeti u tajništvu učeničkog doma.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
Ravnateljica
Nataša Šimić, prof.