Odluka o obustavi postupka za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma “Hrvatskoga radiše” Osijek

UČENIČKI DOM «HRVATSKOGA RADIŠE» OSIJEK

OSIJEK, ZAGREBAČKA 2A

www.hrvatski-radisa.hr

e-mail: ucenicki-dom-hr@os.t-com.hr

Tel 031/ 215-653 Fax. 208-343

KLASA: 003-06/20-01/4

URBROJ: 2158-56/20-01/-3-1

Osijek, 23.3.2020.

Temeljem upute Ministarstva znanosti obrazovanja u vezi provedbe postupka imenovanja ravnatelja i zapošljavanja drugih radnika u školskim ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave i članka 38. Statuta Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek Domski odbor na sjednici 24.3.2020. godine donosi:

 

Odluka

 o obustavi provedbe postupka izbor i  imenovanja ravnatelja/ice

Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek

 

I.

Ovom Odlukom obustavlja se postupak za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

II.

Postupak se obustavlja zbog Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koja se na jednak način odnosi i na učeničke domove, a dostavljena je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja 19. ožujka 2020. godine.

 

III.

Postupak izbora i imenovanja ravnatelja će se nastaviti kada se za to steknu uvjeti.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Domskog odbora

Božica Krajnović, prof.