Poziv na pisano testiranje za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

UČENIČKI  DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA: 112-02/23-01/02

URBOJ: 2158-56/01-23-4

Osijek, 28. 9. 2023.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

            VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli potpune prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme  da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u utorak, 3. 10. 2023. godine u 9.00 sati.

 

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

  1. Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
  2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21)
  3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21, 37/22)
  4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i  namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022)

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i predali su potpunu dokumentaciju i to prema abecednom redu:

1 ERIĆ, EMIL
2 KOVAČ, MARIJA
3 KRNJAK, MAJA
4 LUBINA, IVONA
5 MALIĆ, VESNA
6 ROŽIĆ, MARIJANA
7 ŠARIĆ, MATEA

 

 

Poziv na pisano testiranje objavljen je dana 28. 9. 2023. godine na mrežnoj stranici Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek, www.-hrvatski.radisa.hr

Kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.