Kvizom za Svjetski dan hrane

Kvizom za Svjetski dan hrane

Dana 16. listopada obilježili smo Svjetski dan hrane. Radionicu su vodile viša medicinska sestra Ana Karas i profesorica Božica Krajnović. Na taj je dan obljetnica osnutka Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO). Profesori su u suradnji s učenicima napravili radionicu o zdravoj prehrani. Radionicu su proveli u obliku kviza gdje su učenici bili podijeljeni u skupine i grupno se natjecali u stečenom znanju. Svi su naučili nešto novo, no najvažnije je to da su se svi zabavili i malo odahnuli od školskih obaveza.

učenik David Piljić