“Kud’ se koje smeće meće?”

Dana 29. listopada 2018. godine održani su sastanci 3. i 5. odgojne skupine s njihovim odgajateljicama. Profesorice Božica Krajnović i Maja Boček održale su predavanje i prezentaciju „Kud’ se koje smeće meće?“ s ciljem osvješćivanja učenika o odvajanju otpada. Učenicima je prezentirano pravilno odvajanje otpada od smeća. Naučili su koji su spremnici namijenjeni za koju vrstu otpada te zašto je nužno raditi na usvajanju ove navike kod kuće i u učeničkom domu.