PROJEKT: ŠUTNJA JE NAJGLASNIJI VRISAK

Projekt „Šutnja je najglasniji vrisak“ se u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek i ove školske godine nastavlja provoditi kroz tri nove radionice za učenike i dvije za odgajatelje u suradnji sa Centrom za integralne studije Spajalica, psihologom Damirom Marinićem te je financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Jedan od najvažnijih rezultata prošlogodišnjeg projekta pokazala se edukacija odgajatelja koji su aktivno provodili aktivnosti u radionicama i na taj se način osposobili za primjenjivanje stečenih vještina na buduće generacije, kao i produbljenje međusobnog povjerenja – u timu odgajatelja, te između odgajatelja i učenika – kao temelj socijalne i emocionalne otpornosti. Tijekom prethodnog projekta otkriven je dio učenika s poteškoćama u suočavanju sa svojim emocijama te shvaćanju i prihvaćanju tuđih emocija, osjećaja nesigurnosti i tjeskobe.

Zbog toga, kao i zbog iznimno pozitivnih povratnih informacija koje smo dobili od odgajatelja i učenika, odlučili smo nastaviti projekt s istim smjernicama kao i prošle godine – usvajanje temeljnih koncepata i vještina emocionalne i socijalne otpornosti s naglaskom na problem ovisnosti, koji se pokazao kao sve prisutniji izazov s kojim se suočavaju odgajatelji u svom radu s učenicima i njihovim roditeljima. Ovisnička ponašanja nikada prije nisu bila zastupljena kao danas, kako u prevenciji, incidenciji i intenzitetu, tako i u oblicima pojavnosti, od alkohola i narkotika do sadržaja na društvenim mrežama i video igrica.

Tijekom programa učenici će proći kroz niz interaktivnih radionica s elementima igre i Drama-terapije, kroz koje će se susresti jedni s drugima i sa samima sobom – u svojim bjegovima od praznine, traganjima za smislom i ispunjenjem te svojim ovisničkim tendencijama koje u različitim oblicima postoje u svakom od nas. Ovisničke tendencije nastaju kroz utjecaj okoline i kroz isti utjecaj oslobađamo se tih tendencija. U radionicama koje slijede naučit ćemo kako izgraditi takvu okolinu za sve sudionike.