PROVOĐENJE SNEP I SNEP ONLINE TOOL PROGRAMA U NAŠEM DOMU

Ove nastavne godine uključili smo se u projekt koji se financira iz EU fondova, a provodi ga  organizacija civilnoga društva iz Zagreba Ženska soba pod nazivom „SNEP Online Tool“. Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju. Projekt, između ostalih aktivnosti, obuhvaća razvoj edukativne online platforme s ciljem prevencije seksualnog nasilja (SNEP Online tool) koja je namijenjena učenicima/ama, roditeljima i stručnjacima/kinjama koji rade s
djecom i mladima. Platforma će uključivati SNEP program, program prevencije seksualnog nasilja za srednje škole koji je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH:

http://www.zenskasoba.hr/seksualno-nasilje-edukacijski-i-prevencijski-program/

Implementacija SNEP i SNEP Online Tool programa (u 15 učeničkih domova s područja čitave Hrvatske) je krenula te su u našem domu provedene dvije radionice 16. i 30. studenog 2023. godine. Samoj implementaciji radionica prethodio je ciklus edukacija provoditelja/ica radionica (pedagoginja M. Boček, mag. paed., odgajatelj M. Sabljo, prof. i ravnateljica N. Šimić, prof.).

U dvije pedagoške radionice učenici su se upoznali s različitim oblicima seksualnog nasilja te imali prilike naučiti kako ih prepoznati i kome se obratiti za pomoć. Druga radionica se odnosila na seksualno nasilje u mladenačkim vezama te su učenici raspravljali o zdravim partnerskim odnosima i
raznim predrasudama vezanim uz temu seksualnog nasilja. Učenici su pogledali edukativne materijale, uručke i filmove te izražavali svoje stavove. Idući sastanak će obuhvaćati korištenje edukativne online platforme uz dodjeljivanje znački/certifikata za položeni tečaj.

Većina učenika/ca nije razgovaralo ni s kim o ovoj temi, a informacije su saznali uglavnom na Internetu. Najčešće razgovaraju s prijateljima/icama ili roditeljima, a u školi razgovaraju i sudjeluju na radionicama na temu nasilja, no ne i na temu seksualnog nasilja. U većini slučajeva ne bi se obratili stručnoj službi škole. Učenici/e navode: da im je bilo ok pričati o ovoj temi i smatraju kako je ovo važna tema za njih. Žele više o tome razgovarati te smatraju kako je važno da se provode radionice i programi na tu temu.

Glavni cilj provođenja programa je edukacija učenika kako bi mogli prepoznati specifičnosti ovog tipa nasilja koje se vrlo često ne prijavljuje, a time i ne sankcionira. Edukacijom mladih ljudi želimo razbiti predrasude koje su vezane uz seksualno nasilje te pokušati prevenirati pojavu neželjenog ponašanja u budućnosti kroz veću osviještenost i informiranost. Roditelji također mogu pristupiti edukativnoj platformi te dobiti uvid u sadržaje kojima se bavimo: https://snep.hr/index.php/roditelji/.