Roditeljski sastanci 2019.

RODITELJSKI SASTANCI PO ODGOJNIM SKUPINAMA

RUJAN 2019. GODINE

ODGOJNA SKUPINA ODGAJATELJ/ICA DATUM VRIJEME
1. TANJA BOTIĆ, prof. 20.9.2019.

(petak)

17.00h
2. JOCO ĐUKIĆ, prof. 20.9.2019.

(petak)

17.00h
3. BOŽICA KRAJNOVIĆ, prof. 20.9.2019.

(petak)

16.00h
4. DAMIR MARKOVIĆ, prof. 20.9.2019.

(petak)

18.00h
5. MAJA BOČEK, prof. 20.9.2019.

(petak)

16.00h