poziv na testiranje za radno mjesto kuhar/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/19-01/23

URBOJ:2158-56/19-01/3

Osijek, 18.10.2019.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

            KUHAR/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto kuhar/ica.

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme od 7.10.2019. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u petak, 25.10.2019. u 9.00 sati.

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

  1. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br.71/14., 118/14., 94/18., 96/18.)
  2. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
  3. „Vodič dobre higijenske prakse“, Izdanje I, Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, veljača 2009.

na poveznici: https://www.hok.hr/cehovi/haccp_ugostiteljstvo

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

  1. Siniša Bartolović