Poziv na testiranje za radno mjesto odgajatelj/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/19-01/22

URBOJ:2158-56/19-01/3

Osijek, 18.10.2019.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

 ODGAJATELJ/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete, te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme od 7.10.2019. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u petak, 25.10.2019. godine u 9.00 sati.

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)
  2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja           (NN 63/08 i 90/10)
  3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

 

Literatura:

 

  1. Vukasović, Ante

Pedagogija, Zagreb, HKZ „MI“ 2001.

Poglavlje: Odgoj u domovima

 

  1. Rosić, Vladimir,

Domski odgoj, Rijeka: Graftrade 2001

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

r.b. Prezime i ime
1 BENIĆ MARIJA
2 BOTIĆ TANJA
3 BUNGIĆ MELITA
4 CIKOVAC DEJAN
5 ĆOSIĆ KATARINA
6 ĆOSIĆ NEVENA
7 ČIČAK JULIJA
8 DELIMAR ANA
9 DERIŠ KATARINA
10 FILIPOV MIA
11 GLAVAŠ LANA
12 IVANAC BARBARA
13 KNEŽEVIĆ MIRJANA
14 KNEŽEVIĆ NENAD
15 KNEŽEVIĆ SLAVEN
16 KOZINA LEA
17 LAMZA BENJAMIN
18 LUIĆ TENA
19 MAZUR TAMARA
20 NOVINC KREŠIMIR
21 OŠAP ANA
22 PEHARDA KATARINA
23 RADAKOVIĆ VLATKA
24 RAŠIĆ MARIJA
25 SABLJO MARIN
26 TOMAŠEVIĆ SUZANA