POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJ/ICA

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/20-01/5

URBOJ:2158-56/20-01/3

Osijek, 25.2.2020.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

 ODGAJATELJ/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete, te su podnijeli uredne prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme od 14.2.2020. godine da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u utorak, 3.3.2020. godine u 9.00 sati.

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.)
  2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava  odgoja i obrazovanja  (NN 63/08. i 90/10.)
  3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18.)

 

Literatura:

 

  1. Vukasović, Ante

Pedagogija, Zagreb, HKZ „MI“ 2001.

Poglavlje: Odgoj u domovima

  1. Hrvatić, Neven

Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse

 

 DOMSKA PEDAGOGIJA O TEORIJI

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to prema abecednom redu:

 

 

 

 

r.b. Prezime i ime
1 BUJADINOVIĆ, LORENA
2 BUNGIĆ, MELITA
3 ČER, TAMARA
4 ČIČAK, JULIJA
5 DOMINKOVIĆ, KATARINA
6 GRGIĆ FILAJDIĆ, IVANA
7 GRGIĆ, SLAVICA
8 JAGETIĆ, VANJA
9 KASAČ, SANJA
10 KNEŽEVIĆ, MIRJANA
11 KOROMAN, MIHAELA
12 KUJUNDŽIĆ, MIROSLAV
13 KUKULIĆ, JELENA
14 LAMZA, BENJAMIN
15 MANDIĆ, KATARINA
16 MAZUR, TAMARA
17 MUSULIN, MATKO
18 NOVINC, KREŠIMIR
19 PETROVIĆ, HRVOJE
20 SABLJO, MARIN
21 ŠAMADAN, VIŠNJA
22 ŠARIĆ, FILIP
23 ŠEREG PANDURIĆ, INGA
24 ŠKARIĆ, IVANA
25 TURJAK, ALEN
26 VIDAKOVIĆ, INES
27 VIDAKOVIĆ, MARTINA
28 ŽUPARIĆ-ANIČIĆ, IRENA