SVETI NIKOLA U DOMU

Sveti Nikola je rođen u Maloj Aziji u pokrajini Liciji u 3. st. Imao je bogate roditelje koji dulje vrijeme nisu mogli imati djece, pa su molili Boga da dobiju dijete i dobili su malog Nikolu koji je dobio ime po stricu biskupu Nikoli. Nažalost, njegovi roditelji ubrzo umiru i Nikola je ostao sam. Naslijedio je njihovo bogatstvo, ali se nije uzoholio već je imao srca za ljudske potrebe. Tako je pomogao siromašnom susjedu koji nije imao novaca za miraz svojim kćerima. Prema predaji ubacivao je vrećice s novcem u tri navrata kroz susjedov prozor kako bi otac sretno udao kćeri.