Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto odgajatelj/ica

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto odgajatelj/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

Zagrebačka 2 a, Osijek

KLASA: 000-06/19-01/2-1
URBROJ: 2158-56/19-01
Osijek, 9.1.2019.

Na temelju članka 114. i 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) ravnateljica donosi:

ODLUKU
O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJ/ICA

  1.         U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgajatelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme od 14. prosinca 2018. godine, nije se izabrala osoba za radno mjesto odgajatelja/ice.
  2.         Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Doma.
  3.         Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove Odluke ponovit će se u zakonskom roku.
  4.         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

            Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek od 14.12. – 22.12.2018.  raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima odgajatelja/ice, neodređeno, puno radno vrijeme.

           Domski  odbor na sjednici održanoj 9. siječnja  2019. godine nije dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom za radno mjesto  odgajatelja/ice.

            Slijedom navedenog, donesena je Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima odgajatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme.

Ravnateljica
Nataša Šimić, prof.