Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto više medicinska sestra

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA: 112-02/23-01/03

URBROJ: 2158-56/01-23-8

Osijek, 6. 12. 2023. godine

 

 

Na temelju članaka 53. Statuta , u vezi  Članka 11. Pravilnika o radu Učeničkog doma Hrvatskoga radiše“ Osijek ravnateljica donosi:

 

 

ODLUKA

O NEIZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠA MEDICINSKA SESTRA

 

 

I.

 

Na temelju članka 53. Statuta , u vezi  članka 11. Pravilnika o radu Učeničkog doma Hrvatskoga radiše“ Osijek ravnateljica donosi Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto više medicinske sestre na određeno, puno radno vrijeme, zamjena zaposlenice na bolovanju. Natječaj je objavljen dana 15. studenog 2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

 

II.

 

Ova Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica

Nataša Šimić, prof.