Poziv na pisano testiranje za radno mjesto kuhar/ica

UČENIČKI  DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-02/22-01/01

URBOJ:2158-56/01-22-11

Osijek, 6. 5. 2022.

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO

            KUHAR/ICA

 

PREDMET: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto kuhar/ica.

 

Pozivaju se kandidati koji su dolje pobrojani, a koji ispunjavaju formalne uvjete te su podnijeli potpune prijave na natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme  da pristupe pisanoj provjeri znanja u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, Osijek u četvrtak, 12. svibnja 2022. u 9.00 sati.

 

 

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

  1. „Kuharstvo 1“, Josip Žuvela, udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole
  2. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br.71/14., 118/14., 94/18., 96/18.)
  3. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
  4. „Vodič dobre higijenske prakse“, Izdanje I, Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, veljača 2009.

na poveznici: https://www.hok.hr/cehovi/haccp_ugostiteljstvo

 

Testiranje će provoditi tročlano Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Kandidati su dužni na pisanu provjeru znanja dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom.

Povjerenstvo je utvrdilo na testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i predali su potpunu dokumentaciju i to prema abecednom redu:

 

1 BALIKIĆ, KRISTINA
2 NJOKOŠ, DAJANA
3 ORBANIĆ, LORA
4 PAPEŽ, SNJEŽANA
5 ŠUBARIĆ, DRAGICA

 

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.