ZNANJE I ODGOVORNO SPOLNO PONAŠANJE

Mladi ljudi u dobi između 15 i 25 godina otvaraju vrata spolnosti. To je za njih neistraženo i zanimljivo područje u koje, najčešće, ulaze bez puno razmišljanja. Stoga nam je cilj probuditi im odgovornost i zrelost u donošenju odluka vezanih uz vlastito tijelo.

Odgovorno spolno ponašanje vrlo je važan zdravstveni aspekt svakog spolno aktivnog pojedinca. Ono podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren da zaštiti i unaprijedi spolno i reproduktivno zdravlje, omogući pozitivan pristup spolnosti, ostvari zadovoljavajuća i sigurna spolna iskustava, omogući reprodukciju i željeno roditeljstvo te spriječi ili znatno smanji rizik od mogućih neželjenih posljedica – neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti.

Iz tih je razloga, Ana Srnović, dr. med., održala interaktivno, zanimljivo i vrlo važno predavanje. Na početku predavanja učenici su popunili anketu i tijekom razgovora s liječnicom uočavali svoje pogreške ili krive pretpostavke vezane uz temu. Predavanje je bilo u opuštenoj, domskoj atmosferi, prilagođeno mladima, a liječnica je na vrlo pristupačan način objasnila da se rizično spolno ponašanje (rano stupanje u spolne odnose, odnosi bez zaštite, promiskuitet) najčešće javlja kod adolescenata te da se spolno prenosive bolesti kod seksualno aktivnih osoba mogu ‘’dogoditi’’ bilo kome.

Imali su prilike čuti „iz prve ruke“ kako se treba postupati u slučaju sumnje na prisutnost simptoma neke od spolnih bolesti te kako nije sramota potražiti liječničku pomoć nego je to obavezno učiniti kako bi sačuvali svoje zdravlje i zdravlje drugih. Uz pregršt fotografija, shematskih prikaza, primjera specijalističkih nalaza i sličnih priloga, liječnica im je pokušala i vizualno prikazati kako se neke bolesti manifestiraju.

Na kraju predavanja učenici su sudjelovali u neformalnom razgovoru s liječnicom A. Srnović, pedagoginjom M. Boček i odgajateljicom B. Krajnović. Bilo je zanimljivih pitanja te nam je drago da su učenici dobili odgovore na nedoumice vezane uz nedostatak informiranosti o zaštiti reproduktivnog zdravlja.